За нас

ЦДГ №1”Мое детство” е открита през 1976 година. Разположена в голям парк /4дка/, силно озеленен с много дървета и цветни лехи.

Днес, детската градина разполага с две сгради, строени специално за целта.

В ЦДГ№1”Мое детство”” са приети 120 деца, от 3 до 7 години, които са разпределени в 4 групи по възрастов признак. Една от групите осъществява предучилищна подготовка.

Групи

Децата са разпределени в групи по възрастов признак (от една календарна година).

 • 1 група – 3 годишна възраст
 • 1 група – 4 годишна възраст
 • 1 група – 5 годишна възраст
 • 1 група – 6 годишна възраст (подготвителна)

Работно време: 7,00 – 18,30 ч.

Документи за записване на детето:

 • Акт за раждане на детето / ксерокопие
 • Лични карти на родителите / ксерокопие
 • Служебни бележки за родителите за месторабота по трудов договор
 • Документи, доказващи избраните показатели и получените точки за класирането.
 • Имунизационен паспорт на детето
 • Лична здравно-профилактична карта на детето
 • Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразни заболявания (до три дни преди посещението на детето в детската градина);
 • Други документи, които се изискват от информационната система за прием на деца