Ред за кандидатстване и прием:

1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците)

2. Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето по интернет на адрес: http://kg.sofia.bg

 • от персонален компютър;
 • чрез директора на детското заведение;
 • чрез районната администрация;
 • в дирекция „Образование“ на Софийска община.

На посочения сайт е дадена допълнителна информация.

3. Децата се класират от електронната система „Информационна система за обслужване на детските градини“ съобразно събраните точки от посочените критерии

4. Децата със СОП и Хронични заболявания се приемат по въведена процедура и назначена комисия за разглеждане на документите. Документите се подават от 01 януари до 30 септември на текущата година за предстоящата учебна година.

Документи за записване на детето:

 • Акт за раждане на детето / ксерокопие
 • Лични карти на родителите / ксерокопие
 • Служебни бележки за родителите за месторабота по трудов договор
 • Документи, доказващи избраните показатели и получените точки за класирането.
 • Имунизационен паспорт на детето
 • Лична здравно-профилактична карта на детето
 • Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразни заболявания (до три дни преди посещението на детето в детската градина);
 • Други документи, които се изискват от информационната система за прием на деца

Меморандум на едно дете…

 

 • Не ме разглезвайте.Знам много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само  ви изпитвам.
 • Не се страхувайте да сте строги с мене. Аз го предпочитам.Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.
 • Не ме насилвайте. Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате.
 • Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се  измъквам по какъвто начин мога.
 • Не ми обещавайте. Вие може да не сте в състояние да изпълните обещанието си. Това ще ме накара да не ви вярвам.
 • Не се връзвайте на моите предизвикателства, когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи “победи”.
 • Не се разстройвайте  много, когато ви кажа “мразя ви”. Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.
 • Не ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като започна да се държа като “важна клечка”.
 • Не вършете неща вместо мене, които мога да си ги върша и сам(а). Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам.
 • Не обръщайте голямо внимание на  “лошите ми навици”. Това само ще ме насърчи да продължавам.
 • Не ме критикувайте пред други хора. Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мене спокойно и насаме.
 • Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата. По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но по-добре да поговорим за това по-късно.
 • Не се опитвайте да ме поучавате. Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво е лошо.
 • Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове. Аз трябва да се науча да правя грешки, без да чувствам, че не съм добър.
 • Не ме гълчете постоянно. Ако го правите, ще се наложи да се правя на глух.
 • Не искайте обяснение за лошото ми поведение. Понякога не знам защо съм се държал така.
 • Не поставяйте твърде много на изпитание честноста ми. Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.
 • Не забравяйте, че обичам да експериментирам. По този начин се уча. Моля, изтърпявайте ме.
 • Не ме предпазвайте от последиците. Аз имам нужда от опит.
 • Не обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания. Аз може би ще свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.
 • Не избягвайте отговорите на честните ми въпроси. Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви питам и търся информация от другаде.
 • Не казвайте, че въпросите ми са “глупави” или “безсмислени”. Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате с мене.
 • Никога не се представяйте за идеални и безпогрешни. Ще ми бъде трудно да ви следвам.
 • Не се притеснявайте, че прекарваме малко време заедно. По-важно е как го прекарваме.
 • Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви. Иначе ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.